Interni revizor

Naš naročnik je banka iz Ljubljane, ki zaradi reorganizacije ponuja zaposlitev sodelavki / sodelavcu na delovnem mestu:

 

INTERNI REVIZOR (m/ž)

 

Pogoji za zaposlitev:

 • visoka ali višja stopnja izobrazbe ekonomske ali druge smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izvajanja revizijskih dejavnosti za bančni sektor (v banki ali revizijski hiši),
 • zaželjeno poznavanje področja tržnih tveganj in likvidnosti,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • obvladovanje standardnih in specializiranih orodij za PC,
 • zanesljivost, odgovornost, etičnost, samoinciativnost ter pripravljenost na timsko delo.

 

Izbrani kandidat bo odgovoren:

 • operativno načrtovanje revizijskih pregledov,
 • opravljanje revizijskih pregledov bančnih funkcij, organizacijskih enot in razvojnih projektov ter testiranj,
 • spremljanje izvrševanja priporočil po revizijskih poročilih,
 • svetovanje vodjem in zaposlenim,
 • razvijanje in implementiranje strokovnih načel in standardov notranjega revidiranja,
 • sodelovanje z zunanjimi nadzornimi institucijami v domovini,
 • koordiniranje in vodenje timov,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah.

 

Vabimo vas, da nam vaše vloge v slovenskem in angleškem jeziku posredujete na spodnji elektronski naslov.

 

Številka: 2691

Info: Profil d.o.o.

Vodja projekta: Zoran Lazukić

Tel.: (01) 280 54 06

GSM: (041) 356 273

E-pošta: zoran.lazukic@profil.si